Preise

unterseiten_preise

LeistungZeitPreis
10 er Karte (gültig 3 Monate) 90 Minuten 120,00€
Monatsbeitrag 1x pro Woche 90 Minuten 40,00€
Monatsbeitrag 2x pro Woche 90 Minuten 60,00€
Einzelstunde 90 Minuten 14,00€
Probestunde 90 Minuten 7,00€
Privatstunde 60 Minuten 50,00€
Privatstunde 90 Minuten 75,00€